WordPress Abonesi Nedir? – Tanım

WordPress Subscriber/Abonesi, yalnızca kendi profilini düzenleme, gönderileri okuma ve yorum bırakma yetkilerine sahip bir kullanıcı rolüdür. WordPress, bir site sahibinin kullanıcıların site içinde yapabilecekleri veya yapamayacakları görev kümesini kontrol etmesini ve yönetmesini sağlamak için “roller” kavramını kullanır. Abone, en az izinle en düşük kullanıcı rolü düzeyidir. En yüksek rol ise WordPress Admin olarak da bilinen Yönetici rolüdür.