Bağlantılı Veri (Linked Data) Nedir? – Tanım

Linked Data, birbirine bağlanabilen ve makineler tarafından yorumlanabilen schema.org (tanmına buradan ulaşabilirsiniz.) gibi sözlükleri kullanarak yapılandırılmış verileri yayınlamak için bir yöntemdir. Bu verileri kullanarak, üçlü olarak kodlanmış ifadeler farklı web sitelerine yayılabilir.