Markalaşma (Branding) Nedir? – Tanım

Markalaşma veya marka yönetimi, bir markayı, felsefesini ve değerlerini pazardaki hedef kitleye konumlandırmaktan oluşur. Bu süreç aynı zamanda belirli bir markanın itibarının ve bir logoya, kurumsal renklere ve hatta iletmek istediği iddia veya ana mesaja bağlı imajının sürdürülmesini ve izlenmesini içerir. Bunu yapmak için, şirket bu marka imajını oluşturmak amacıyla somut pazarlama eylemleri uygulamalıdır – terim tam olarak İngilizce ‘marka özkaynaklarından’ türemiştir.

Marka Yönetimi, bir şirketin ürününün veya ürün kümesinin müşterileri ile duygusal bağlantısıyla yakından bağlantılı bir kavramdır. Şirket, kendisini rekabetten ayırt edebilmek ve sadakatini elde edebilmek için kullanıcının marka ile olan ilişkisine hitap etmelidir. Doğru marka stratejilerine Coca Cola, Apple ve Starbucks verilebilir.