gTLD (Genel Üst Düzey Alan Adı) Nedir? – Tanım

gTLD (genel üst düzey alan adı) – ülke kodu üst düzey alan adlarıyla (ccTLD) birlikte en yaygın iki üst düzey alan (TLD) türünden biridir. gTLD alan adlarının amacı, web sitesinin türü hakkında bilgi vermektir. Bunlar, İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu (IANA) ve İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) tarafından sağlanır. Bir üst düzey alan adı, her tam nitelikli alan adının son düzeyidir.

gtld

Generic Top-Level Domains Türleri

Genel üst düzey alan adlarının iki ana türü vardır:

  • Sponsorlu üst düzey alan adları,
  • Sponsorsuz üst düzey alan adları.

İlki kamu kurumları – hükümet, askeri, kar amacı gütmeyen veya eğitim kurumları – için ayrılmıştır. Üç veya dört karaktere sahiptirler, ör. edu, .gov, .info. İkincisi ise merkezi olarak IANA tarafından yönetilir ve belirli bir topluluğu temsil etmez. Başlangıçta, genel üst düzey alan adları yalnızca üç veya harfli karakter içerebilir, ör. “.com, .net, .org. ” Bunlar, özel alan adlarını kaydetmek için ilk uzantılardı. 2000’den sonra, .info, .agro, .tourism, .aero gibi yeni genel üst düzey alanlar ortaya çıkmaya başladı. Böylece daha kesin web sitesi türlerini tanımlamaya izin verilmiş oldu.

gTLD ve SEO

İlginç olan, yeni genel üst düzey alan adları SEO sürecini destekleyebilir. .com etki alanından başka bir gTLD etki alanına doğru şekilde yürütülen bir web sitesi geçişi (Google Arama Konsolunda 301 yönlendirmelerinin uygulanması ve etki alanı doğrulaması) organik trafik kaybetmeden yapılabilir. İş alanının uygun bir alan adıyla daha kesin tanımlanması nedeniyle, çoğu durumda, web sitesi geçişinden hemen sonra Google’ın sıralamasında bir artış gözlemlenebilir.