CTR (Tıklama Oranı) Nedir? – Tanım

CTR- TO – (Tıklama Oranı), bir reklama yapılan tıklamaların gösterimlere oranını belirler. Anahtar kelimelerin, reklam içeriğinin veya resimlerin etkinliğini gösterdiğinden her reklamveren için önemli bir göstergedir. Yüzde olarak ifade edilir. Yüksek TO, anahtar kelimelerin belirli bir hedef kitle için doğru bir şekilde seçildiğini gösterir – kullanıcılar, girdileriyle ilgili olduğu için reklamı tıklar.

Tıklama Oranı Nasıl Hesaplanır?

CTR

Örnek: web’de 1000 gösterim için 150 tıklama oluşturduysa, TO (150/1000)*%100=%15 olur. Daha hızlı bir hesaplama için türlü araçlardan yardım alabilirsiniz.

Tıklama Oranı Ne Zaman Yeterli Değildir?

Başarı yada başarısızlık olduğunu gösteren net bir değer yoktur. Her işletme için, hatta her kampanya türü için farklıdır.