Müşteri Edinme Maliyeti Nedir? – Tanım

Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost ve CAC olarak da bilinir), bir şirketin yeni bir müşteri elde etmek için harcadığı para miktarıdır. Müşterilerini büyütme çabalarının yatırım getirisini ölçmeye yardımcı olur. CAC, potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürmekle ilgili maliyetlerin (pazarlama, reklam, satış personeli ve daha fazlası) eklenmesi ve bu miktarın edinilen müşteri sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ABD Küçük İşletme İdaresi‘ne göre, yılda 5 milyon dolardan az kazanan şirketler, gelirlerinin %7 ila %8’ini pazarlamaya ayırmalı. Başka bir deyişle, şirketiniz yılda 300.000 dolar getiriyorsa, bunun yaklaşık 22.500 doları pazarlamaya gitmelidir. Bu paranın düzgün bir şekilde kullanıldığına emin olmak için CAC hesaplanabilir.