Kitle Segmentasyonu Nedir? – Tanım

Daha güçlü bağlantılar için daha özel mesajlaşma sağlamak amacıyla hedef kitle içindeki alt grupları belirlemeye dayalı bir pazarlama stratejisidir.

Alt gruplar, coğrafi konum, cinsiyet kimliği, yaş, etnik köken, gelir, geçmişte yapılan satın almalar veya örgün eğitim düzeyi gibi demografik özelliklere dayalı olabilir. Kitlenizin kişilik türleri, değerleri, tutumları ve inançları hakkında içgörülere eriştiğinizde psikografikler devreye girer.

Birçok acemi pazarlamacı, zamandan tasarruf etmek için tek tip mesajlaşma oluşturur ve bunu geniş çapta dağıtır . Ancak kitle segmentasyonu daha rafine bir yaklaşım kullanır: Kişileri daha küçük gruplar halinde düzenlemenize yardımcı olur, ve onlara gerçekten istediklerini verir.