İçerik Boşluğu Analizi Nedir? – Tanım

İçerik boşluğu analizi, bir web sitesinin içeriğini kontrol etmek ve optimize etmek için kullanılan stratejik bir yöntemdir. Boşluk analizi, geçerli durum ile gelecekteki durum arasındaki “boşluğu” doldurmak için gereken içeriği gözden geçirme ve tanımlama işlemidir.

Burada mevcut içerik performansı istenen içerik performansı ile karşılaştırılır. Daha sonra gerçek durum ile hedef durum arasındaki fark tanımlanabilir ve boşlukları kapatmak için bu temel önlemler tanımlanabilir. Boşluk analizinin sonuçları ile şirketler gizli ve kullanılmayan potansiyeli ortaya çıkarabilir ve etkinleştirebilir. Bu, hem mevcut içeriğin optimizasyonu hem de yeni içerik oluşturulması için geçerlidir. Bu da, içerik pazarlamasını daha verimli hale getirir, yatırım getirisini artırır ve kârı yükseltir.