Google Pathways Nedir? – Tanım

Pathways, mevcut sistemlerin birçok zayıflığını ele alan ve güçlü yönlerini sentezleyen, yapay zeka hakkında yeni bir düşünme şeklidir. Günümüzün makine öğrenimi sistemleri genellikle her yeni sorun için sıfırdan eğitilir. Bu, her modelin yalnızca bir sorunu çözmek için eğitilmeleri ve bir modeli her tanıttığınızda sıfırdan başladığınız anlamına gelir. Pathways’in amacı, birden fazla görevi birlikte işleyebilen ve önceki bilgiler ışığında yeni görevleri daha hızlı öğrenebilen bir model oluşturmaktır.

Google Pathways’in çıkış amacı, görme, işitme ve konuşma anlamayı aynı anda içeren çok modlu modelleri etkinleştirmektir. Sonuç, daha anlayışlı ve hataya ve önyargıya daha az eğilimli modeller olacaktır.

Model, ağın hangi bölümlerinin hangi durumlarda ve hangi görevler için etkinleştirileceklerini öğrenir. Bu şekilde, model yalnızca birden fazla görevi birlikte öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bunu daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yapabilir, çünkü her görev için tüm ağı etkinleştirmesi gerekmez.