B2C Nedir? – Tanım

B2C (Business to Customer) modeli, işletmelerin ürün ya da hizmetlerini doğrudan müşteriye satması anlamına gelir. Dünyada en çok kullanılan e-ticaret modelidir. B2B modelinden farklı olarak bu modelde müşterilerin aynı firmadan ikinci defa alışveriş yapma olasılığı çok daha düşüktür. Bu model, 2022 itibari ile iki farklı şekilde uygulanmaktadır:

İlk uygulamada işletmeler, müşterilere Amazon, Aliexpress ve eBay gibi sanal pazar yerleri aracılığı ile ulaşırlar.

İkinci uygulamada ise işletmeler, müşterilere kendi oluşturdukları platformlardan ulaşırlar.Bu uygulamada herhangi bir aracı bulunmadığından birçok işletme ürünlerini doğrudan fabrika çıkış fiyatı ile müşterilerine sunar.